On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie.
(I Prefacja Wielkanocna)

Paschalne Misterium, które będziemy przeżywali, ma ukazać, jak Pascha Jezusa, będąca dopełnieniem tradycji Narodu Wybranego - wychodzącego z Egiptu, z ziemi niewoli do nowego życia, do ziemi obiecanej - ukazuje nam prawdziwe wyzwolenie spod władzy i mocy grzechu.
Kiedyś baranek jednoroczny bez skazy, a od Paschy Jezusa, dzień po dniu, aż do skończenia świata na każdym ołtarzu – On, Syn Boży, Bóg - człowiek, który składa ofiarę z siebie za każdego z nas.
Świadomi tak wielkiej tajemnicy, a zarazem ogromu niepojętej miłości Jezusa ku ludziom, ofiarujmy siebie Bogu, przez dobre przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych przystępując do sakramentów świętych. Postępując tą drogą umacniajmy się w służbie i niesieniu pomocy najbliższym, którzy nas otaczają, biorąc wzór z tego, który wszystko oddał za tych, którzy Go umęczyli.
Obyśmy przez pokutę poprzedzającą Misterium Paschalne oraz radość wypływającą z faktu zmartwychwstania Jezusa byli żywymi i gorliwymi świadkami Jego Ewangelii.

Pamiętając w modlitwie podczas Liturgii tych Świętych Dni, oraz prosząc o modlitwę
x. Ryszard Kilanowicz
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej